top of page

Libera me

In opdracht van Stichting Pandeon voor het project Veur Aaltied

Libera Me

 

We schrijven april 1970. 

Kloosterburen gonst van groot nieuws.

Een anonieme gever heeft een misstipendium gegeven voor het schrijven van een requiem voor Nikel Kruizinga. Kruizinga was gedurende de oorlogsjaren huisarts In Kloosterburen. Hij zat in het verzet, bezat illegaal een radio en pleegde zelfmoord toen de Duitsers bij hem binnenvielen. Zijn vrouw, Bine Kruizinga, bleef alleen achter en haar zus Tine trok bij haar in.

 

De internationaal befaamde organist Cor Kee is nu naar Kloosterburen gekomen om het requiem te schrijven. De eerste repetitie is in volle gang. 

Er rest een kleine formaliteit: Bine moet nog toestemming geven voor de uitvoering. 

Bine reageert anders dan iedereen had verwacht. Dat leidt tot een crisis in het parochiebestuur en de relatie tussen Bine en Tine komt op scherp te staan.

 

Tussen de bedrijven door probeert Douwe Staal, die zichzelf graag gekozen ziet tot Prins Carnaval, Cor Kee te verleiden tot het schrijven van een carnavalsmis.

 

Een mooi plan wordt een lastige zaak en uiteindelijk wil iedereen weten: wie is die anonieme gever?

 

Personages

 

Bine Kruizinga – Loods          Weduwe van Nikel Kruizinga

Tine Loods                               Zus van Bine

Cor Kee                                    Organist en componist uit Haarlem, Eeuwe Zijlstra

Antoinette Pleisier                  Impresario

Marta Smedinga                     Pastoraal werkster, zit samen met Bine in een boekenclub

Jannes Meijer                         Lid van de pastorale raad, Vriend van Kruizinga, getuige begrafenis Kruizinga.

Kerkganger uit Brabant        m/v

 

 

De vijf leden van het parochiebestuur

Pastoor Walstra                     Voorzitter. Bespeelt het Johannesorgel

Douwe Staal                           Vice voorzitter, bouwzaken, prins Carnaval, zat ook in het verzet

Tieske de Boer                       Secretaris. Heeft jonger zusje gehad die tijdens de Spaanse Griep is overleden

Marieke Lieshout                   Communicatie en vrijwilligers 

Greetje Dijk                            Penningmeester

regie: Hiepie Hoogeveen

uit te voeren in het weekend van 12 mei in Kloosterburen

bottom of page